Privacyverklaring

Geplaatst op door

Pianoles Anke Booij gevestigd aan Langshout 53 Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
Anke Booij-van der Vinne
Langshout 53
3991PJ Houten
http:/www.pianolesankebooij.nl
tel: 030-2544647

Persoonsgegevens die Ik verwerk tijdens de inschrijving:
voor en achternaam
geboortedatum
adresgegevens
telefoonnummer
e mailadres

Bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
het sturen van de factuur per email
geboortedatum voor de BTW aangifte
communicatie over lesafspraken, voorspeelgelegenheden, tips, links

Via het inschrijfformulier kunt u invullen of u wel of niet  toestemming  verleent om foto’s en filmpjes waar u of uw zoon/dochter opstaat te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Ook zal ik u toestemming vragen voor het versturen van een filmopname  die wordt gemaakt tijdens de uitvoeringen. Deze wordt via We Transfer verstuurd aan alle leerlingen die hebben meegedaan aan de betreffende uitvoering. Deze filmopname is uitsluitend bedoeld voor huiselijke kring en niet bedoeld om te delen op social media.

Pianoles Anke Booij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Om te voldoen aan fiscale verplichtingen bewaar ik  persoonsgegevens 7 jaar.Daarna worden de gegevens verwijderd.

Pianoles Anke Booij verstrekt gegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting en als het nodig is voor het uitvoering van de lesovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij samenspeel-activiteiten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ik reageer zo snel mogelijk op uw verzoek.  In ieder geval binnen 30 dagen.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.